Bảng giá bánh pía Sóc Trăng mới nhất tháng 4 năm 2018

 

Thương Hiệu Tân Huê Viên
Bánh Pía Tân Huê Viên 2 sao (đậu xanh hoặc môn)400g55.000
Bánh Pía Tân Huê Viên 3 sao (đậu xanh hoặc môn)440g57.000
Bánh Pía Tân Huê Viên 4 sao540g65.000
Bánh Pía Tân Huê Viên 5 sao (đậu xanh hoặc môn)600g73.000
Bánh Pía Tân Huê Viên thịt lạp440g55.000
Bánh Pía Tân Huê Viên chay nhỏ (đậu xanh hoặc môn)400g50.000
Bánh Pía Tân Huê Viên chay lớn (đậu xanh hoặc môn)500g60.000
Bánh Pía Nhân dứa600g50.000
Bánh Pía 6 sao không trà ( hộp quà)1kg120.000
Bánh Pía 6 sao có trà ( hộp quà)1kg130.000
Lạp Xưởng Sóc Trăng
Lạp xưởng gà 1kg240.000
Lạp xưởng tôm  1kg240.000
Lạp Xưởng Tiêu Ép  1kg200.000
Lạp Xưởng Nạc Ép  1kg200.000
Sản phẩm khác
Bánh hạnh nhân  1 hộp43.000
Mè láo  1 hộp43.000
Kẹo dừa sầu riêng  1 hộp35.000
Bánh tráng sữa Thanh Long (bánh phồng sữa)  420g35.000
Lạp Xưởng Nạc Ép  1kg200.000
Bánh in loại 5 miếng 1 hộp30.000
Bánh in loại 10 miếng 1 hộp55.000
Thương Hiệu Tân Hưng
Bánh Pía Tân Hưng Nhủ ( đậu xanh ) 480g70.000
Bánh Pía Tân Hưng Nhủ ( môn ) 480g70.000
Bánh Pía Tân Hưng Sen ( đậu xanh ) 370g54.000
Bánh Pía Tân Hưng Sen ( môn ) 370g54.000
Bánh Pía Tân Hưng không trứng ( đậu xanh ) 500g60.000
Bánh Pía Tân Hưng không trứng ( môn ) 500g60.000
Bánh Pía Tân Hưng lạp xưởng 500g57.000